Plán klubových akcií

Plán činnosti KCHWS pre rok 2019

 

 

 

Dátum

Uzávierka

prihlášok

Akcia - miesto konania

10.03.2019

10,00 hod.

Členská schôdza KCHWS

Veľký Grob - chata PS

26.05.2019

viď propozície

Klubová výstava WS

Sládkovičovo

20.06. - 22.06.2019

viď propozície

Letný výcvikový tábor

Skýcov

23.06.2019

viď propozície

Farbiarské skúšky stavačov

Skýcov

14.09.2019

viď propozície

Jesenné skúšky stavačov - CACT

Blahová

 

  Pohár KCHWS

   2019

 

15.09.2019

viď propozície

Skúšky z vodnej práce

Blahová

19.10.2019

14.10.

Overenie poľovných vlôh WKS

Vištuk