Aktuality

 • 3. 10. 2018 10:45

  Bola aktualizovaná podstránka Prihlášky a propozície - Prihláška na "Overenie poľovných vlôh WKS 2018"

 • 3. 10. 2018 10:43

  Overenie poľovných vlôh WKS 2018

  Výbor KCHWS oznamuje prípadným záujemcom z rad členov, že overenie poľovných vlôh pre splnenie podmienok chovnosti WKS sa v zmysle plánu uskutoční dňa 20.10.2018.  Zraz účastníkov bude v čase od 7,30 do 8,00 hod. na chate PS Drop Veľký Grob. Z dôvodov organizačných je potrebné sa prihlásiť písomne na adresu výcvikára klubu: Ján Dinga, M.C. Sklodowskej 15, 851 04 Bratislava, alebo e –mailom na adresu: vycvikar.dinga@gmail.com v  termíne najneskôr do 15.10.2018. Prihlášku nájdete aj na webovej stránke v sekcii „prihlášky a propozície“.  Prihláseným bude prijatie oznámené e - mailom, alebo telefonicky po uzávierke prihlášok. Prihlášky doručené bez požadovaných príloh nebudú akceptované.

 • 3. 10. 2018 10:41

  Bola aktualizovaná podstránka Výsledky klubových akcií - Výsledky JSS

 • 3. 10. 2018 10:41

  Bola aktualizovaná podstránka Výsledky klubových akcií - Výsledky VP

 • 25. 7. 2018 11:08
  Bola aktualizovaná podstránka Inzercia
 • 2. 7. 2018 07:22

  Bola aktualizovaná podstránka Výsledky klubových akcií - Výsledky FSS

 • 30. 5. 2018 12:33

  Bola aktualizovaná podstránka Výsledky klubových akcií - Výsledky KV - Sládkovičovo

Sponzori klubu

Mystique Gundog Store, internetový ocbhod s potrebami pre poľovné plemená psov Planet Pet society