Inzercia

    Inzercia uverejňovaná na týchto stránkach je pre členov KCHWS bezplatná.

    Inzeráty ostatných osôb (nečlenov klubu) budú uverejnené za predpokladu že mi bude doručená fotokópia dokladu o zaplatení poplatku 8,- € na účet klubu : 0170115812/0900

    Fotokópie  dokladov o zaplatení zasielajte na adresu : Ing. Ladislav Březina, Brezany 148, 010 04

    Text inzerátu zasielajte taktiež na uvedenú adresu najlepšie však alektronicky na adresu: brezinovi@zoznam.sk. K inzerátu môžete pridať fotografiu, avšak z dôvodov kapacitných len 1 ks ku každému inzerátu.

    Dôležité upozornenie !!!

   Inzeráty, ktoré sa nedotýkajú weimarských stavačov ako aj  inzeráty, ktoré sú v rozpore so Stanovami Klubu chovateľov weimarských stavačov nebudú uverejnené a prípadný poplatok prepadá v prospech tohto klubu.

Fotografia č.1 k inzerátu prijímame rezervácie na šteniatka WKS

prijímame rezervácie na šteniatka WKS

 

Chovateľská stanica Z ČASTOVSKÝCH HÁJOV prijíma  rezervácie na šteniatka weimarského krátkosrstého stavača.

 

Predpokladaný termín vrhu A je 29.6.2020.

 

Bližšie informácie poskytnem telefonicky na čísle 0908592719.

 

Fotografia č.1 k inzerátu prijímam rezervácie na šteniatka WKS

prijímam rezervácie na šteniatka WKS

 

Prijímam rezervácie na šteniatka weimarského stavača z pracovného spojenia.

Predpokladaný termín vrhu A je 21.06.2020.

Bližšie informácie poskytnem telefonicky.

 

Fotografia č.1 k inzerátu prijímame rezervácie na šteniatka WKS

prijímame rezervácie na šteniatka WKS

 

Chovateľská stanica Eisen Jager Hund príjma rezervácie na šteniatka Weimarského
krátkosrstého stavača z vrhu A. Dostupné iba psíky. 

Dátum vrhu 11.5.2020. Predpokladaný termín odberu šteniatok Júl 2020.
Viac informácií Vám rád poskytnem telefonicky na 0949642704 alebo 0949756155.
Chovateľ: Matúš Dudo, Partizánska 53, 900 01 Modra