Aktuality

 • 20. 10. 2016 12:05
  Bola aktualizovaná podstránka Inzercia
 • 5. 10. 2016 14:45

  Overenie poľovných vlôh WKS

  Overenie poľovných vlôh WKS sa uskutoční dňa 22.10.2016 v revíri PZ Šurianky. Zraz účastníkov a prezentácia bude na strelnici PZ v obci Hruboňovo (okres Nitra) v čase 8,15 - 8,45 hod.. 

 • 2. 9. 2016 12:47

  Overenie poľovných vlôh WKS

  Výbor KCHWS oznamuje prípadným záujemcom z rad členov, že overenie poľovných vlôh ktoré je potrebné pre splnenie podmienok chovnosti WKS sa uskutoční dňa 22.10.2016. Z dôvodov organizačných je potrebné sa prihlásiť písomne na adresu výcvikára klubu: Ján Dinga, M.C. Sklodowskej 15, 851 04 Bratislava, alebo               e -mailom na adresu : wachca@yahoo.com v termíne do 13.10.2016. Prihlášku nájdete v sekcii „ prihlášky a propozície". Miesto a čas overenia bude na týchto webových stránkach zverejnené najneskôr 5.10.2016. Prihláseným bude prijatie oznámené e- mailom, alebo telefonicky po uzávierke prihlášok. Prihlášky doručené bez požadovaných príloh nebudú akceptované.

   

 • 2. 9. 2016 12:46

  Bola aktualizovaná podstránka Prihlášky a propozície - Prihláška na overenie poľovných vlôh WKS

 • 2. 9. 2016 12:45

  Bola aktualizovaná podstránka Výsledky klubových akcií - Výsledky klubových VP

 • 2. 9. 2016 12:42

  Bola aktualizovaná podstránka Výsledky klubových akcií - Výsledky klubový JSS 2016

 • 2. 9. 2016 12:39

  Bola aktualizovaná podstránka Výsledky klubových akcií - Oslavy 50. výročia založenia KCHVO v ČR

Sponzori klubu

Mystique Gundog Store, internetový ocbhod s potrebami pre poľovné plemená psov Planet Pet society