Aktuality

 • 9. 2. 2017 13:33

  Bola aktualizovaná podstránka Prihlášky a propozície -  P O Z V Á N K A na  Konferenciu KCHWS

 • 9. 2. 2017 13:27
  Bola aktualizovaná podstránka Chovateľské stanice
 • 1. 2. 2017 13:16
  Bola aktualizovaná podstránka Inzercia
 • 24. 1. 2017 12:35
  Bola aktualizovaná podstránka Chovné suky
 • 5. 1. 2017 09:51

   

       Vážení členovia KCHWS

       V roku 2017 končí päť ročné funkčné obdobie stávajúceho výboru KCHWS. Na konferencii klubu, ktorú v súčasnej dobe pripravujeme na deň 5.3.2017 a na ktorú budete včas v zmysle Stanov klubu pozvaní osobitnou pozvánkou, budeme teda okrem iného aj voliť výbor na ďalšie päťročné obdobie. V tejto súvislosti sa na Vás obraciam so žiadosťou o predloženie Vašich návrhov na personálne obsadenie ( prípadne zmenu ) jednotlivých pozícií vo výbore klubu. Vaše návrhy prosím zasielajte             e - mailom na adresu predsedu klubu ( brezinovi@zoznam.sk ) v termíne najneskôr do 10.2.2017 z dôvodu potrebného oslovenia a následne aj vyjadrenia Vami navrhovaného kandidáta ešte pred vlastnou konferenciou. Pokiaľ je to možné uveďte aj telefonický, prípadne e- mailový kontakt na Vami navrhovaného kandidáta.

                                                        s pozdravom predseda KCHWS

   

 • 5. 10. 2016 14:45

  Overenie poľovných vlôh WKS

  Overenie poľovných vlôh WKS sa uskutoční dňa 22.10.2016 v revíri PZ Šurianky. Zraz účastníkov a prezentácia bude na strelnici PZ v obci Hruboňovo (okres Nitra) v čase 8,15 - 8,45 hod.. 

 • 2. 9. 2016 12:47

  Overenie poľovných vlôh WKS

  Výbor KCHWS oznamuje prípadným záujemcom z rad členov, že overenie poľovných vlôh ktoré je potrebné pre splnenie podmienok chovnosti WKS sa uskutoční dňa 22.10.2016. Z dôvodov organizačných je potrebné sa prihlásiť písomne na adresu výcvikára klubu: Ján Dinga, M.C. Sklodowskej 15, 851 04 Bratislava, alebo               e -mailom na adresu : wachca@yahoo.com v termíne do 13.10.2016. Prihlášku nájdete v sekcii „ prihlášky a propozície". Miesto a čas overenia bude na týchto webových stránkach zverejnené najneskôr 5.10.2016. Prihláseným bude prijatie oznámené e- mailom, alebo telefonicky po uzávierke prihlášok. Prihlášky doručené bez požadovaných príloh nebudú akceptované.

   

Sponzori klubu

Mystique Gundog Store, internetový ocbhod s potrebami pre poľovné plemená psov Planet Pet society